KEM CHỐNG NẮNG VẬT LÝ _ Sakura Physical Daily Defense 60G